Coaching Medveten andning

Vid ett första samtal pratar vi om vad du vill få ut av bättre andningsvanor, du får baskunskaper i medveten andning, samt en mycket effektiv andnings/fokuseringsövning Neutral som hjälper dig att bromsa när din kropp gasar. Övningen tar dig till ett ”neutralt” läge där du kan hantera stress, rädslor, prestera mer avspänt och öka återhämtningen. En kort avslappningsövning ingår.
Med HRV-biofeedback får du pedagogisk återkoppling på andningstekniken, samt tips om andra hjälpsamma verktyg som hjälper dig att träna stresshantering och återhämtning.
Du kan använda friskvårdsbidrag om du har det.

För att öka möjligheterna till en hållbar förändring kan du välja ett Träningsupplägg med fyra coachingsamtal med HRV-träning innefattande:
1. Målsättning och kartläggning av nuläge, baskunskaper i medveten andning och övningen Neutral.
2. Introduktion Inner Balance med HRV-träning i mobilen, Det neutrala/accepterande tillståndet, introduktion Mitt energikonto, vad ger energi och vad tar energi?
3. Fortsatt arbete med Mitt energikonto, Skifta attityd och skapa bättre tillstånd bland annat med visualiserings-och boostande övningar.
4. Summering och planering för fortsatt träning på egen hand, alternativt fler coachingssamtal.

Vid varje samtal ingår en kort avslappningsövning. Du får tillgång till ljudfiler med övningen Neutral, avslappnings- andnings och boostande övningar att arbeta med mellan sessionerna för att ihop med HRV-träningen betinga ett mer balanserat tillstånd i kroppen.
Du kan använda friskvårdsbidrag om du har det.

%d bloggare gillar detta: